คปภ.รับสมัครสอบบัตรนายหน้าประกันชีวิต

ลงทะเบียนสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ออนไลน์ กับ คปภ.
คลิ๊ก=>>  http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing/go2Life

ลงทะเบียนสมัครสอบที่เว็บไชต์ คปภ.วันไหนก็ได้ เวลา 06.00-18.00น.
แต่ ลงทะเบียนจองสอบ ทุกวันที่ 1, 11, 21, เวลา 6.00 น. ของแต่ละเดือน สนามสอบจะว่าง ไม่เกิน 5 นาที นอกจากนั้นส่วนมากจะเต็มเพราะคนสอบเยอะ

สำนักงาน คปภ.ที่สามารถสอบบัตรนายหน้าฯได้ มี 17 สนามสอบ ดังนี้

ลำดับ
เลือกสนามสอบนายหน้าประกันชีวิต
1
กรุงเทพฯ (รัชดาภิเษก)
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
3
เชียงใหม่
4
เชียงราย
5
นครสวรรค์
6
อุดรธานี
7
นครราชสีมา
8
นครปฐม
9
สุราษฎร์ธานี
10
สงขลา
11
ขอนแก่น
12
อุบลราชธานี
13
ตาก
14
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
15
สระบุรี
16
ชลบุรี
17
หนองคาย